Tysiące osób uczciło śmierć Hansa Grubera, który został brutalnie

6 września 2020

wyrzucony z budynku przez funkcjonariusza policji. Gruber jest ofiarą przemocy policji. Został zepchnięty z wieżowca Nakatomi Plaza przez okrutnego policjanta Johna McClane.

No Comments

Comments are closed.