#nostalgia mocno, przygody…

4 listopada 2018

#nostalgia mocno, przygody spizganego psa Ferdynanda ;D

#polskiebajki #retro #film #kultura #prl

No Comments

Comments are closed.