Czasem sztuka jest tak…

7 września 2020

Czasem sztuka jest tak obezwładniająca, że czuję tylko przepełniającą wszystko metafizykę, a moja obecność w świecie wydaje się wielką tęsknotą za odkryciem jakiejś tajemnicy, której nigdy nie poznam. Są wielcy artyści, których uwielbiam i dziwnym trafem wszyscy są starej daty albo już nie żyją. Ostatnio nie mogłem wyjść z podziwu filmów Kieślowskiego, a teraz muzyki Preisnera, która to wszystko ubarwia. Słucham różnych rzeczy tego wybitnego kompozytora i po prostu łzy same lecą mi z oczu…
(╯︵╰,)

#film #sztuka #muzyka

No Comments

Comments are closed.